Široká škála analýz a návrhů řešení dopravy v klidu

Jsme specialisté na řešení problematiky parkování – dopravy v klidu – statické dopravy. Základním motivem naši práce je důkladné poznání aktuálního stavu, kdy identifikujeme jednotlivá parkující vozidla. V kontextu ostatních znalostí poté přistupujeme ke zpracování kvalifikovaného návrhu řešení.

Doprava v klidu je v současné době problematikou, která musí být řešena s ohledem na mnoho faktorů a kriterií. Zdánlivě jednoduchý úkon, jakým se zaparkování vozidla jeví, může být působením vnějších vlivů a vnitřních dispozic velice ztížen. Výsledkem je poté narušení plynulého dopravního proudu a negativní odezva ve vyšším dopravním systému a tím i zhoršení životního prostředí.

Analýzy dopravy v klidu Lokalizační a marketingové studie pro parkovací objekty
Analýzy funkčnosti zón placeného stání                     Návrhy statických a dynamických informačních systémů
Ekonomické a právní poradentví Analýzy a návrhy řešení dopravní obslužnosti
Návrhy technologického řešení Realizační dokumentace
Odborná a publikační činnost