Kvalitní práce je vždy tou nejlepší referencí

 

Zpět

Doprava v klidu - DvK

Projekt

Objednatel

Charakteristika projektu

Rok
Analýza dopravy v klidu – II. etapa Město České Budějovice Podklady pro přípravu zóny placeného stání v Českých Budějovicích: Analýza dopravy v klidu – II. etapa 2013
Analýza dopravy v klidu – I. etapa Město České Budějovice Podklady pro přípravu zóny placeného stání v Českých Budějovicích: Analýza dopravy v klidu – I. etapa 2013
Analýza dopravy v klidu a projekt zóny placeného stání na části území MČ Praha 4 MČ Praha 4 Zhotovení analýzy ve vztahu k dopravě v klidu a dodávky souvisejících prací s obsahem:
  • Příprava území pro zóny placeného stání Praha 4 – Spořilov – Analýza dopravy v klidu
  • Příprava území pro zóny placeného stání Praha 4 – Spořilov – Projekt zóny placeného stání Praha 4 - Starý Spořilov - Jih
2013
Analýza dopravy v klidu na části území MČ Praha 6 MČ Praha 6 Komplexní analýza dopravy v klidu na části území MČ Praha 6 (okolí trasy metra V.A) 2012
Analýza dopravy v klidu na území MČ Praha 10 MČ Praha 10 Komplexní analýza dopravy v klidu pro celé území MČ Praha 10 2012
Komplexní analýza dopravy v klidu a projekt ZPS MČ Praha 4 „Městská část Praha 4 – Příprava území pro zóny placeného stání: Analýza území ve vztahu k dopravě v klidu + projekt organizace dopravy v klidu a projekt organizace dopravy v klidu a projekt provozního zabezpečení ZPS na vybrané území MČ Praha 4“ 2012
Komplexní analýza dopravy v klidu a projekt zón placeného stání MČ Praha 8 Zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu na území MČ Praha 8, s ohledem na možnosti zřízení zón placeného stání, nadzemních i podzemních parkovacích domů a optimalizace provozní efektivity placených parkovacích ploch 2012
Koncepce rozvoje statické dopravy na území města Levice (SR) Město Levice Zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu a zpracování koncepce řešení dopravy v klidu pro celé město Levice 2012
Zpracování analytického podkladu pro řešení dopravy v klidu MČ Praha Klánovice Zpracování analytického podkladu pro řešení dopravy v klidu – komplexní analýza území včetně anketního dopravního průzkumu 2012
Analýza dopravy v klidu a projekt zóny placeného stání Městská část Bratislava – Staré Mesto Komplexní analýza a projekt organizace dopravy v klidu pro celou městskou část 2012

Aktualizace koncepce řešení parkování na území MČ Praha 11

MČ Praha 11

Aktualizace analýzy území a návrh řešení

2011

Analýza dopravy v klidu na vybraném území MČ Praha 6

MČ Praha 6

Analýza území a návrh řešení

2011

Analýza dopravy v klidu na území MČ Praha 5

MČ Praha 5

Analýza území a návrh řešení

2011

Analýza dopravy v klidu na vybraném území MČ Praha 3

MČ Praha 3

Analýza území a návrh řešení

2011

Analýza dopravy v klidu na vybraném území MČ Praha 18

MČ Praha 18

Analýza území a návrh řešení

2011

Analýza dopravy v klidu a projekt zóny placeného stání

Městská část Bratislava – Staré Mesto

Komplexní analýza a projekt organizace dopravy v klidu

2011

Koncepce řešení dopravy v klidu v Košicích

Správa majetku města Košice s.r.o.

Průběžné analýzy území a návrh řešení koncepce dopravy v klidu

2010

Posouzení dopadů zavedení ZPS na území MČ Praha 6

MČ Praha 6

Analýza území, DvK a kapacitních množností hromadné dopravy

2009

Praha 10 – aktualizace analýzy DvK

MČ Praha 10

Analýza území a návrh řešení

2004,2008

Praha 5 včetně sídliště Barrandov - doprava v klidu

MČ Praha 5

Analýza území a návrh řešení

1996,2007

Praha 6 koncepce řešení dopravy v klidu

MČ Praha 6

Analýza území, a návrh řešení

2004,2007

České Budějovice – doprava v klidu

České Budějovice

Analýza území a návrh řešení

2006

Praha 1 - doprava v klidu - I. etapa

MČ Praha 1

Analýza území a návrh řešení

1995,2005

Praha 1 - doprava v klidu -II. etapa

MČ Praha 1

Stávající stav a možnosti dalšího vývoje území

2005

Praha 8, Karlín - doprava v klidu

MČ Praha 8

Analýza území a návrh řešení

2004

České Budějovice – doprava v klidu v historické části města

České Budějovice

Analýza území a návrh řešení

2003

Praha 1, Malá Strana - doprava v klidu

Sdružení Parking Malá Strana

Analýza území a návrh řešení

2003

Praha 7 - Letná, Holešovice

MČ Praha 7

Analýza území a návrh řešení

1994,1998,2003

Praha 3 - doprava v klidu

MČ Praha 3

Analýza území a návrh řešení

2000,2003

Praha 2 - doprava v klidu

MČ Praha 2

Analýza území a návrh řešení

2000,2003

Prachatice - doprava v klidu

MÚ Prachatice

Analýza území a návrh řešení

2002

Organizace dopravy v klidu na území ÚSC doporučeném v rámci rozboru

MÚ Český Krumlov

Návrh řešení

2001

České Budějovice - doprava v klidu

MÚ České Budějovice

Analýza území a návrh řešení

2000

Brandýs nad Labem - doprava v klidu

MÚ Brandýs nad Labem

Analýza území a návrh řešení

2000

Brandýs nad Labem - návrh organizace DvK

MÚ Brandýs nad Labem

Návrh organizace dopravy v klidu

2000

Český Krumlov - doprava v klidu

MÚ Český Krumlov

Analýza území a návrh řešení

2000

Kolín - návrh organizace DvK

MÚ Kolín

Návrh organizace dopravy v klidu

2000

Olomouc - doprava v klidu

MÚ Olomouc

Analýza území a návrh řešení

1999

Liberec - doprava v klidu

MÚ Liberec

Analýza území a návrh řešení

1999

Kolín - doprava v klidu

MÚ Kolín

Analýza území a návrh řešení

1999

Mladá Boleslav - doprava v klidu

MÚ Mladá Boleslav

Analýza území a návrh řešení

1998

Praha 7, Letná

MČ Praha 7

Návrh lokalizace a rozsahu park. návštěvníků a rezidentů

1998

Praha 1, Malá Strana - doprava v klidu

MČ Praha 1

Analýza území a návrh řešení

1998

Vlašim - doprava v klidu

MÚ Vlašim

Analýza území a návrh řešení

1997

Praha 3 - doprava v klidu

Agrobanka a.s.

Analýza území a návrh řešení

1996

Praha 1, Malá Strana - doprava v klidu

KDM a.s.

Analýza území a návrh řešení

1996

Zpět

Analýzy a návrhy řešení hromadných garáží a polyfunkčních objektů

Projekt

Objednatel

Charakteristika projektu

Rok
Ověřovací studie – centralizované provozování hlídaných parkovacích ploch MČ Praha 4 "Ověřovací studie - program centralizovaného provozování hlídaných parkovacích ploch: • První etapa - sestavení seznamu všech hlídaných parkovacích ploch na území MČ Praha 4 2013
Studie proveditelnosti MČ Praha 3 Studie proveditelnosti: Vnitroblok Jičínská – variantní posouzení možností řešení dopravní obsluhy 2013
Posouzení projektové dokumentace HG Jízdecká - Plzeň Parking Plzeň s.r.o. Posouzení projektové dokumentace objektu hromadných garáží Divadlo Jízdecká ul. Plzeň s návrhem změn a doporučení provozního zabezpečení 2013
Posouzení HG budovaných v rámci tunelového komplexu Blanka TSK hl. m. Prahy Posouzení možnosti budoucího provozování obou objektů hromadných garáží (HG) budovaných v rámci tunelového komplexu Blanka v kontextu jejich umístění v rámci území a možnosti jejich zapojení do celoměstského systému dopravy v klidu. 2012
Studie parkování v komplexu Polus Bratislava VINCI Park Slovakia s.r.o. Analýzy dopravy v klidu a návrhy řešení v obchodně administrativním komplexu Polus 2012 Bratislava 2012

Podzemní garáže na Letenské pláni

MČ Praha 7

Posouzení dopadů podzemních garáží na letenské plání, budovaných jako součást tunelového komplexu Blanka na dopravu v klidu MČ Praha

2011

Lokalizační studie pro výstavbu veřejných HG na území hl. m. Prahy - spolupráce na projektu - I a II.etapa

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Lokalizační studie

2002 - 2003

Analýzy a návrhy žešení dopravy v komplexu Aupark Bratislava

Aupark a.s.

Analýzy dopravy v klidu a návrhy řešení v obchodně administrativním komplexu Aupark Bratislava

2009,2010,2011

Projekt technologické vybavenosti

VINCI Park Slovakia s.r.o.

Projekt technologické vybavenosti obchodně administrativního komplexu Aupark Bratislava

2011

Komplexní analýza dopravní obsluhy

VINCI Park CZ, a.s.

Komplexní analýza dopravní obsluhy areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

2011

Posouzení investičního záměru

InterCora s.r.o.

Posouzení investičního záměru výstavby hromadných garáží pro rezidentní parkování – Kaufland Modřany

2010

Analýza dopravy v klidu

VinciPark Slovakia s.r.o.

Analýza dopravy v klidu v širších souvislostech ve vymezené oblasti města Bratislavy v souvislosti s přípravou výstavby objektu HG na Kollárově nám.

2010

Galerie Harfa – posouzení projektové dokumentace

Marylance s.r.o.

Posouzení projektové dokumentace objektu hromadných garáží Galerie Harfa s návrhem změn a doporučení provozního zabezpečení

2010

Expertní a konzultační služby HG Rychtářka Plzeň

Parking Plzeň s.r.o.

Posouzení realizační projektové dokumentace HG Rychtářka – Plzeň a návrh úprav a provozního zabezpečení.

2010

Ověření možností uplatnění technologie nízkorozpočtových objektů hromadných garáží na území MČ Praha 6

MČ Praha 6

Posouzení možností realizace objektů hromadných garáží s využitím montovaných technologií

2009

Lokalizační studie objektů hromadných garáží na území MČ Praha 3

MČ Praha 3

Lokalizační studie pro 3 vybrané objekty hromadných garáží

2009

Praha 6 – studie řešení HG Dejvická 4

SNEO a.s.

Analýza DvK a posouzení technologických možností řešení

2008

Praha 3 – studie stavu DvK v okolí budoucích objektů HG

MČ Praha 3

Analýza území ve vazbě na projekty HG

2008

Praha 7 – studie hromadných kapacit

MČ Praha 7

Přehled dostupných kapacit HG a analýza trhu

2008

Polyfunkční objekt Centrum Malešice

České nemovitosti

Poradenská činnost, projekt ke stav.povolení

2006

Marketingová studie pro přípravu hromadných garáží ve vnitřních Vršovicích

Praha 10

Marketingová studie

2006

Praha 6 - HG Puškinovo nám. a Velflíkova

MČ Praha 6

Marketingová studie

2005

Praha 3 - DvK v návaznosti na zpracované projekty HG

MČ Praha 3

Expertní studie-komplexní řešení DvK v souvislosti se zavedením ZPS

2005

Praha 6 - HG Puškinovo nám. a Velflíkova

MČ Praha 6

Marketingová studie

2005

Nám. Republiky 1 - dokumentace k ÚR

EPF s.r.o.

Organizace provozu garáží

2001

Nám. Republiky 1 - návrh dopr. režimu a techn. vybav.

EPF s.r.o.

Dopravní režim a technická vybavenost hromadných garáží

2001

Organizace Dvk ve spádovém území KOC N. Smíchov

Cadelská s.r.o.

Návrh organizace dopravy v klidu

2001

Lokalizační studie na vybrané lokality pro realizaci veřejných HG na území MČ Prahy 2

MČ Praha 2

Lokalizační studie

2001

Projekt Náměstí Republiky

EPF s.r.o.

Zpracování podkladů pro studii o vlivu na živ. Prostř. (eia)

2000

Posouzení potřeby realizace hr. podz. garáží Letná

MČ Praha 7

Studie posouzení potřeby hromadných garáží

2000

Mladá Boleslav - návrh realizace hr. park. kapacit

MÚ Mladá Boleslav

Návrh realizace hromadných parkovacích kapacit

2000

Polyfunkční objekt Flóra Sen

Flóra - Sen s.r.o.

Studie dopravní obsluhy

1998

Přestavba a dostavba Kongresového centra Praha

VPÚ DECO Praha a.s.

Dopravně technická studie, návrh řešení dopravy v klidu

1998

Holešovická tržnice

Delta Climatizer a.s.

Dopravně-marketingový průzkum Holešovické tržnice

1998

Garáže Jáma

Ingutis s.r.o.

Návrh technického řešení a organizace provozu

1998

Veřejné hromadné garáže Ovčiny

Metrostav a.s.

Analýza území a návrh garáží

1997

Senát ČR

KDM a.s.

Analýza území a návrh dopravní obsluhy objektů

1997

Polyfunkční objekt Mucha (kasárna - nám. Republiky)

Euro Property Fund s.r.o.

Analýza širšího území, řešení dopravní obsluhy …

1997

Centrum Praha jih - Chodov

Intershop Praha s.r.o.

Dopravně technická studie řešení dopravy

1997

Automobilová podz. komunikace (APOK - Na Příkopě)

Sdružení Příkopy

Optimalizace dopravního řešení

1996

Parlament ČR

KDM a.s.

Řešení dopravní obsluhy objektů

1995

Zpět

Projekty v oblasti Park & Ride

Projekt

Objednatel

Charakteristika projektu

Rok
Ověřovací studie P+R Tobrucká TSK hl.m. Praha Ověřovací studie zřízení a provozování parkoviště P+R Tobrucká - Praha 6 2013

Zjištění výskytu živelného P+R v okolí stanic MHD na území hl.m.Prahy

TSK hl.m. Praha

Analýza dopravy v klidu o okolí stanic MHD na území hl.m. Prahy se zaměřením na zjištění výskytu živelného P+R

2011

Projekt modernizace P+R

TSK hl.m. Praha

Projekt modernizace parkovišť P+ R

2010-2011

Systém záchytných parkovišť P+R

TSK hl.m.Prahy

Konzultace, expertízy, porad. Činnost, provozní řády, organizace

1997-1998

Praha – analýza funkčnosti P+R

TSK hl.m.Praha

Analýza využití parkovišť P+R s návrhem úprav

2008

Zpět

Poradenská činnost

Projekt

Objednatel

Charakteristika projektu

Rok
Odborné posouzení MČ Praha 6 Zpracování odborného posouzení možných modelů regulace dopravy v klidu. 2013
Průzkum trhu Město Plzeň Průzkum trhu: Vybavenost parkovacích automatů čtečkami bankovek ve 3. Q. 2012 2013
Praha 4 MČ Praha 4 Zpracování návrhu změn v koncepci zón placeného stání (ZPS) se zaměřením na rezidentní a abonentní parkovací karty a variantní metody placení parkovného. 2013

Kolín - poradenská činnost při řešení dopravní problematiky ve městě, příprava a zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodávku park. automatů

MÚ Kolín

Poradenská činnost

2001-2002

Odborná technická pomoc při přípravě a realizaci systému DvK a realizaci hromadných parkovacích kapacit na území města

MÚ Mladá Boleslav

Poradenská činnost

2000-2001

GTM - Entrepose France

GTM

Poradenská činnost

1993-1997

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Multikriteriální řešení problematiky dopravy v klidu

1999

Zpět

Zóny placeného stání

Projekt

Objednatel

Charakteristika projektu

Rok
Projekt organizace dopravy v klidu MČ Praha 6 Projekt organizace dopravy v klidu formou zón regulovaného stání na vybraných územích MČ Praha 60 2013
Analýza dopravy v klidu MČ Praha 7 Zjištění noční obsazenosti a respektovanosti Zóny placeného stání v MČ Praha 7 v měsíci květnu 2013 2013
Praha 4 – projekt ZPS MČ Praha 4 Projektová dokumentace 2012
Praha 8 – projekt ZPS MČ Praha 8 Projektová dokumentace 2012
Praha 5 – projekt ZPS MČ Praha 5 Projektová dokumentace – 2. etapa 2012

Praha 11 – projekt ZPS

MČ Praha 11

Projektová dokumentace

2011

Praha 6 – projekt ZPS

MČ Praha 6

Projektová dokumentace

2011

Praha 5 – projekt ZPS

MČ Praha 5

Projektová dokumentace

2011

Praha 3 – projekt ZPS

MČ Praha 3

Projektová dokumentace

2011

Projekt organizace ZPS ve vazbě na hromadné garáže

Parking Plzeň s.r.o.

Projekt úprav ZPS Plzeň ve vazbě na zprovoznění HG Rychtářka

2010-2011

Zóna placeného stání Praha 1

Evropark Praha a.s.

Průběžné analýzy a vyhodnocování funkce ZPS

1996-2007

Analýza nočního parkování v ZPS Praha 7

MČ Praha 7

Analýza obsazenosti a respektovanosti ZPS v nočním období

2008,2009

Analýza funkčnosti ZPS Praha 2

MČ Praha 2

Analýza obsazenosti a respektovanosti ZPS

2008

Praha 10 – projekt ZPS

MČ Praha 10

Projektová dokumentace

2008

Prešov - projekt zóny placeného parkování

VINCI Park Slovakia s.r.o.

Projektová dokumentace

2008

Praha 6 – projekt ZPS

MČ Praha 6

Projektová dokumentace

2008

Praha 5 – projekt ZPS

MČ Praha 5

Projektová dokumentace

2008

Praha 1, Praha 2 a Praha 7

Parking Praha

Realizační projektová dokumentace ZPS

2007

Praha 7 - Letná, Holešovice - projekt ZPS

MČ Praha 7

Projektová dokumentace

2006

Praha 1- Malá Strana, Hradčany - projekt ZPS - II. etapa

MČ Praha 1

Projektová dokumentace

2006

Praha 7- projekt ZPS - II. etapa

MČ Praha 7

Projektová dokumentace

2006

Praha 1 - Malá Strana, Hradčany - projekt ZPS - I. etapa

MČ Praha 1

Projektová dokumentace

2005

Praha 3 - aktualizace projektové dokumentace ZPS

MČ Praha 3

Projektová dokumentace

2005

Praha 3 - projekt ZPS

MČ Praha 3

Projekt ZPS

2003

Mladá Boleslav - regulace dopravy v klidu

MÚ Mladá Boleslav

Návrh organizace a regulace dopravy v klidu

1999

Liberec - návrh regulace dopravy v klidu

MÚ Liberec

Návrh organizace a regulace dopravy v klidu

1999

Zpět

Realizační dokumentace

Projekt

Objednatel

Charakteristika projektu

Rok

Projektová dokumentace – obytné zóny Praha 11

MČ Praha 11

Projektová dokumentace pro stanovení místní úpravy – obytné zóny Praha 11

2010

Projektová dokumentace – obytné zóny Praha 11

MČ Praha 11

Projektová dokumentace

2009

Projektová dokumentace – obytné zóny Praha 11

MČ Praha 11

Projektová dokumentace

2008

Praha 1 -Václavské nám., zklidnění dopravy v části VN - II. etapa

MČ Praha 1

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

2005

Praha 1 -Václavské nám., zklidnění dopravy v části VN - I. etapa

MČ Praha 1

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

2003

Palác Flóra, dopravní řešení

Evropa Sen s.r.o.

Dokumentace ke stavebnímu řízení

2000

Zpět

Řešení sídlištního parkování

Projekt

Objednatel

Charakteristika projektu

Rok
Ověřovací studie – navýšení parkovacích kapacit na místních komunikacích MČ Praha 4 Ověřovací studie - navýšení parkovacích kapacit na místních komunikacích : První etapa - sestavení katalogu všech potenciálních možných úprav místních komunikacích na vybraných územích MČ Praha 4 2013

Projekt modernizace parkovišť

Jihoměstská parkovací a.s.

Projekt modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě MČ Praha 11

2011

Aktualizace koncepce řešení dopravy v klidu Sídliště nad Lužnicí

Město Tábor

Aktualizace koncepce řešení dopravy v klidu v návaznosti na její projednávání

2010

Analýza dopravy v klidu a návrh koncepce řešení – sídliště Sekčov - Prešov

Město Prešov

Analýza parkování v sídlištním celku a návrh koncepce řešení

2009

Aktualizace koncepce řešení parkování na území MČ Praha 11

MČ Praha 11

Aktualizace analýzy území a návrh řešení

2009

Koncepce řešení parkování sídliště nad Lužnicí - Tábor

Město Tábor

Analýza území a návrh koncepce řešení

2009

České Bud. – sídliště Máj – Studie proveditelnosti řešení parkování

Město České Budějovice

Technické, ekonomické a sociologické podmínky řešení DvK

2007

Praha 11

Městská část Praha 11

Analýza území a návrh řešení

2007

Praha 6, sídliště Petřiny - doprava v klidu

MČ Praha 6

Analýza území a návrh řešení

2005

České Budějovice – doprava v klidu na území sídlišť Máj, Šumava a Vltava

MÚ Č. Budějovice

Analýza území a návrh řešení

2003

Praha 14, sídliště Černý Most

Héta s.r.o.

Dopravně technická studie řešení dopravy

1999

Praha 13, sídliště Velká Ohrada - doprava v klidu

MČ Praha 13

Analýza území a návrh řešení

1999

Praha 13, sídliště Lužiny - doprava v klidu

MČ Praha 13

Analýza území a návrh řešení

1999

Praha 13, sídliště Stodůlky - doprava v klidu

MČ Praha 13

Analýza území a návrh řešení

1999

Praha 8, sídliště Bohnice - doprava v klidu

MČ Praha 8

Analýza území a návrh řešení

1998

Stanice metra Černý Most

Inženýrské a dopr. stavby a.s.

Posouzení vybraných komunikací u st. Metra

1998

Praha 13, sídliště Nové Butovice - doprava v klidu

Vodní Stavby Praha

Analýza území a návrh řešení

1997

Praha 14, sídliště Černý Most I - doprava v klidu

Inženýrské a dopr. stavby a.s.

Analýza území a návrh řešení

1996

Zpět

Rámcové studie a projekty

Projekt

Objednatel

Charakteristika projektu

Rok

Rámcová studie řešení dopravy v klidu

VinciPark Slovakia s.r.o.

Rámcová analýza a návrh řešení dopravy v klidu pro centrální oblast města Zvolen (SR)

2010

Studie řešení DvK - Prešov

VINCI Park Slovakia s.r.o.

Rámcová studie řešení DvK

2007

Aktualizace studie dopravní obsluhy nám. Rep. 1

EPF s.r.o.

Analýza širšího území, řešení dopravní obsluhy …

2000

Praha 1 - omezení DvK v prostoru nám. Republiky

MČ Praha 1

Posouzení možnosti omezení dopravy v klidu

2000

Okolí kostela sv. Petra a Petrské nám.

Europ. Property Invest

Návrh dopravně-urbanistického řešení

1995

Zpět

Telematika

Projekt

Objednatel

Charakteristika projektu

Rok

Analýza naváděcího systému placených parkovišť

VinciPark CZ a.s.

Analýza navádění na placená parkoviště provozované VinciPark CZ a.s. s návrhem změn a zpracováním realizační dokumentace

2010

Analýza a návrh koncepce telematického systému

TSK hl.m. Praha

Analýza stávajícího stavu naváděcích a telematických prvků v podmínkách veřejných parkovišť a hromadných garáží (včetně P+R) v Praze

2010

Dynamický naváděcí systém Č.Budějovice

PARKING PRAHA a.s.

Technická studie

2006

Nám. Republiky 1 - návrh dynam. navád. systému

EPF s.r.o.

Naváděcí systém do hromadných garáží lokalizovaných v řešené oblasti

2001

Dynamický naváděcí systém na vybraná park. v ÚSC doporučeném v rámci rozboru

MÚ Český Krumlov

Návrh řešení

2001