Obvyklý obsah

 • Posouzení dispozičního řešení HG s ohledem na možné mezní zatížení
 • Posouzení spádového okolí objektů HG – sestavení mapy funkčního využití
 • Přehled významných objektů v okolí HG (možných cílových míst v okolí HG)
 • Posouzení pěších tras od HG k významným cílovým místům v okolí (délka trasy – kvalita)
 • Posouzení stavu dopravy v klidu v okolí s ohledem na předpokládané budoucí změny
 • Kvalifikovaný odhad budoucího potenciálu klientely HG v členění
  • Rezident – bydlící v okolí
  • Návštěvník významných cílů v okolí
  • Abonent – podnikatel působící v okolí
 • Posouzení projektované technologické vybavenosti včetně informačních a naváděcích systémů s ohledem na budoucí uživatelskou strukturu HG
 • Ekonomická část studie ve variantním provedení
 • Možností provozování objektů HG:
  • Komerční hromadné garáže pronajaté externímu provozovateli
  • Komerční hromadné garáže pronajaté městské firmě
  • Jiné varianty provozování
 • Doporučení – závěry

 

Analýzy dopravy v klidu Lokalizační a marketingové studie pro parkovací objekty
Analýzy funkčnosti zón placeného stání                     Návrhy statických a dynamických informačních systémů
Ekonomické a právní poradentví Analýzy a návrhy řešení dopravní obslužnosti
Návrhy technologického řešení Realizační dokumentace
Odborná a publikační činnost