Obvyklý obsah

 1. Pasportizace všech disponibilních parkovacích kapacit
  • místní komunikace – kompletní místní šetření
  • individuální garáže, hromadné garáže, hlídané parkovací plochy, vnitrobloky, … - převzetí dřívějších dat
 2. Zjištění využití všech parkovacích kapacit s rozlišením bydlící / ostatní v denním a nočním období
 3. Porovnání zjištěných dat s daty centrálního registrů obyvatel a registru územní identifikace, adres a nemovitostí (bytové jednotkyZjištění aktuální vybavenosti domácnosti osobními automobily
 4. Zjištění věkové struktury obyvatelstva a trendů vývoje věkové struktury
 5. Analýza využití zóny placeného stání v denním a nočním období (včetně zjištění typu uživatele)
 6. Analýza funkčnosti ZPS v denním a nočním období na úrovni jednotlivých úseků místních komunikací
  • Počet vozidel + porovnání s disponibilní kapacitou
  • Respektující vozidla
  • Nerespektující vozidla – druh nerespektování
 7. Porovnání aktuálních dat s dřívějšími daty
 8. Definice možných optimalizačních kroků a opatření
 9. Prognóza vývoj ve vazbě na připravované projekty

 

Analýzy dopravy v klidu Lokalizační a marketingové studie pro parkovací objekty
Analýzy funkčnosti zón placeného stání                     Návrhy statických a dynamických informačních systémů
Ekonomické a právní poradentví Analýzy a návrhy řešení dopravní obslužnosti
Návrhy technologického řešení Realizační dokumentace
Odborná a publikační činnost