Obvyklý obsah

Etapa I. – Návrh na optimalizaci technologií spjatých s provozem parkovacího domu

V návaznosti na zpracované posouzení projektové dokumentace je zpracováván kvalifikovaný návrh připomínek, které bude možno zapracovat do projektové dokumentace provádění stavby, zejména však návrh na konfiguraci a umístění následujících technologických celků:

 1. parkovací systém
 2. dohledový kamerový systém
 3. přístupový systém a jeho provázanost s obchodními prostory
 4. osvětlení vnitřních části objektu
 5. požadavky na vodní a odpadové hospodářství parkovacího domu
 6. měření spotřeb energií, vodného, stočného apod.

Etapa II. – Součinnost a spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele technologií

Dále poskytujeme zadavatelům organizační a odbornou součinnost v procesu výběrového řízení na dodavatele vybraných technologických celků, zejména však parkovacího a odbavovacího systému, včetně jeho potřebných nástaveb. Předmětem naši činnosti je pak zejména:

 1. Sestavení kvantitativních a kvalitativních požadavků na dodávané parkovací technologie
 2. Sestavení požadovaných provozních, servisních a garančních parametrů
 3. Sestavení seznamu potencionálních dodavatelů
 4. Expertní posouzení odborných nabídek včetně posouzení referencí
 5. Doporučení pro zadavatele

 

Analýzy dopravy v klidu Lokalizační a marketingové studie pro parkovací objekty
Analýzy funkčnosti zón placeného stání                     Návrhy statických a dynamických informačních systémů
Ekonomické a právní poradentví Analýzy a návrhy řešení dopravní obslužnosti
Návrhy technologického řešení Realizační dokumentace
Odborná a publikační činnost  
 1.