Obvyklý obsah

Analýza stavu

Analýzu stavu telematických a informačních systémů dopravy v klidu systémově členíme do několika oblastí:

 1. Rešerše dříve zpracovaných projektů a studii
 2. Základní rozdělení parkovacích kapacit dotčených (i potencionálně) telematickými systémy
 3. Základní rozbor situace – kompetence, správa, údržba, působnost jednotlivých zainteresovaných složek
 4. Analýza stavu informačních a telematických systémů na místních komunikacích a příjezdových komunikacích vůči městu
 5. Zpracování analýzy technického a provozního zabezpečení poskytování informací pro informační a naváděcí systémy a zjištění rozvojových záměrů správce komunikací a města
 6. Zpracování přehledu trendů řešení této problematiky v podmínkách vybraných (srovnatelných) měst EU

Návrh koncepce řešení

Na základě provedených analýz sestavujeme návrh koncepce řešení a dalšího rozvoje telematických informačních systémů v oblasti dopravy v klidu. Tady doporučujeme uplatnění následujícího postupu:

 1. V první řadě je ve spolupráci autorského týmu zhotovitele a zadavatele provedena identifikace cílových skupin, které budou informační a naváděcí systémy využívající telematických prvků používat a pro tyto skupiny budou navrženy jednotlivé informační prostředky
 2. Následně zpracujeme vlastní návrh koncepce řešení a rozvoje telematiky v oblasti navádění na veřejné parkovací kapacity s členěním:
 • Parkoviště P+R a P + G (pokud jsou implementována)
 • Významné hromadné garáže a parkoviště v centru města
 • Významné hromadné garáže a parkoviště v oblastech navazujících na centrum města
 • Další segmenty dopravy v klidu – např. ZPS, obchodní centra, ...

     3. Pro každou kategorii podle bodu 2. by měly být definovány základní pravidla řešení s ohledem na:

 • Základní koncept poskytování informací
 • Vizuální a grafickou podobu
 • Technické provedení informačních prostředků a přenosů dat
 • Vazbu mezi zainteresovanými subjekty (město, správce komunikací, provozovatelé parkovacích kapacit, městské části a podobně)

 

Analýzy dopravy v klidu Lokalizační a marketingové studie pro parkovací objekty
Analýzy funkčnosti zón placeného stání                     Návrhy statických a dynamických informačních systémů
Ekonomické a právní poradentví Analýzy a návrhy řešení dopravní obslužnosti
Návrhy technologického řešení Realizační dokumentace
Odborná a publikační činnost  

 

 •