Také Vám můžeme pomoci

20 letá zkušenost v oboru se promítá také do schopnosti Vám pomoci v oblasti ekonomické:

  • Sestavení investičních rozpočtů
  • Sestavení provozních rozpočtů
  • Prognózy ekonomického vývoje
  • Zpracování variabilních ekonomických modelů

V oblasti právní podpory Vám pomůžeme s:

  • Návrhem koncepce dopravního značení
  • Návrhy provozních řádů
  • Návrhy nařízení města
  • Návrhy ceníků

  

Analýzy dopravy v klidu Lokalizační a marketingové studie pro parkovací objekty
Analýzy funkčnosti zón placeného stání                     Návrhy statických a dynamických informačních systémů
Ekonomické a právní poradentví Analýzy a návrhy řešení dopravní obslužnosti
Návrhy technologického řešení Realizační dokumentace
Odborná a publikační činnost